Siedziba i adres:

Filter-Muller Sp. Z o.o.
66-400 Gorzów Wielkopolski, ul. Walczaka 25

 

Wpis do rejestru:

SĄD REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO
KRS:0000495326 ,

NIP: 5993169697, REGON 081186533

Kapitał Zakładowy Spółki: 425.000,00 PLN