• SZYBKA
    DOSTAWA
  • WYSOKA JAKOŚĆ
    PRODUKTÓW
  • INFOLINIA
    95 729 80 83

Dane obligatoryjne


Siedziba i adres:
Filter-Muller Sp. Z o.o.
66-400 Gorzów Wielkopolski, ul. Walczaka 25
 
Wpis do rejestru: 
SĄD REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO
KRS:0000495326 , 
 
NIP: 5993169697, REGON 081186533
 
Kapitał Zakładowy Spółki: 50.000,00 PLN